אוריאל 41
מוטי 50
יוסי 26
שם-פרטי 41
yosef 29
אריה 61
יעקב 48
איתן 38
אבי 45
שוקי 37
נתן 69
yosef 37
ציון 45
ברק 33
פרטי 52
מנשה 68
אברהם 64
משה 67
חזי 36
אילן 45
yehuda 31
אדיר 42
שלמה 38
שרון 48
אביר 28