שי 38
אברהם 73
יוסי 60
אפרים 57
מנשה 68
דורון 53
עמנואל 54
עמיאל 48
שמעון 26
אריק 60
יהודה 48
meyer 76
מאיר 60
איציק 58
ירמיהו 48
אלי 56
אדיר 43
אבי 48
אברהם 52
שרון 48
ויקי 59
ארז 32
בועז 55
מאיר 33
שמעון 43