שניים שהם אחד הכרויות לדתיים

אתר ההכרויות המוביל והאיכותי לציבור הדתי

* הרשמה חינם!

תורה


איכות חיים מתוך אהבה

סדר יומו של האדם המאמין הוא נפלא, לדעתי. שילוב של מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו, מביאה אותנו להתעלות שכלית, אינטלקטואלית ומאפשרת לנו לחיות כיחיד בתוך חברה. פיתוח האני, האדם, מתוך התחשבות בזולת ודאגה לחבר.
תפילה, לימוד תורה, הנחלת תורה לדור הבא, ללמוד וללמד מהווים אבני יסוד בדרך חיינו האמונית.
מצוות אהבת ה' "ואהבת את ה' אלקיך" שהיא מצווה יסודית ובסיסית המטילה עלינו את החובה לחבב את ה' על חברינו. הרמב"ם כותב: "ביארנו זאת המצווה גם כן כוללת שנהיה קוראים לבני האדם כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו". כלומר, אהבת הקב"ה היא דרך אהבת האדם. חז"ל אומרים: ואהבת "אהבהו על הבריות". עלינו לחבב את הבורא על הבריות, כך גם אנו נתקרב יותר לאהבת ה'. התנהגות הנובעת מתוך אהבה גורמת להגדלת רגשי האהבה.לימוד תורה לנו ולבני ישראל מביא להכרת גדולת ה', והיא דרך נפלאה לחבב עלינו את התורה
כלומר, הדרך לאהבת תורה של הפרט ושל הכלל היא בחיבוב המצוות ובאהבת ה'.

ואהבת לרעך כמוך - מצוות אהבת הרע, החבר, הידיד באותה עוצמה ובאותה חיבה שהנך אוהב את עצמך - הינה מצווה מאתגרת ומעניינת.
אהבת ה' ואהבת הרע שתי מצוות רגשיות. אנו מצווים על אהבה. ניתן להבין מצוות של עזרה לזולת, גמילות חסד, עזוב תעזוב עמו. מצוות לקט, פאה ושכחה, אך מצוות אהבה? חובה עלינו לאהוב? אף מצווים אנו לאהוב את הגר, היתום והאלמנה. לא רק לסייע להם בהתבססותם הכלכלית, לא רק להתחבב עליהם מבחינה חברתית ואנושית, אלא ה תורה מצווה עלינו לאהוב אותם.
חינוך לקיום מצוות לא די, עלינו לחנך מתוך אהבה, ללמוד תורה היא מצווה דלעילא, אך ללימוד מתוך אהבת תורה יש משנה חשיבות.
דרכו של האדם בהליכותיו טובות יותר ומועילות ככל שיוסיף נופך אהבה למעשיו.

אנוכי טוען, שוויכוחים ומחלוקות בין בני אדם אינם גורמים לשנאה ולאיבה כל עוד הם נעשים מתוך אחווה, רעות ובעיקר מתוך אהבה. שהרי לכל אדם דעה משלו ומותר וצריך לפתח האינטלקט האישי והייחודיות הפרטית בהפעלת הדעת הפרטית, אך תמיד לשמור על יחס הוגן וכבוד לזולת ומתוך אהבתו.

מנהל במפעל, מנהיג חינוכי המפגין יחס אהבה כלפי כפיפיו ותלמידיו יזכה לעדנה בעשייתו. מנהל המרוחק מעובדיו המפגין בהם זלזול או אדנות, המפעיל שיטות כפייתיות, יזכה בהצלחה קולקטיבית. מנהיג המפעיל שיטות חיוביות, אמפתיה, אופטימיות ושמחה בעבודתו שפירושם אהבתם של עובדיו יזכה לגמול מירבי בתפוקות. אני רואה בסביבתי עובדים ההולכים לעבודתם מתוך שמחה. הכלל הבסיסי לתחושתם החיובית הוא חיי חברה, אנושיים בעולמם היומי, אהבה ותחושות חברות טובות יוצר רק המנהל, המנהיג, העומד בראש.

שאלתי תלמידי בית ספר מסוים שהישגיהם הרקיעו שחקים תוך תקופה קצרה, הכיצד? השיבו כמעט כולם כי הסיבה היא המנהל והמורים האוהבים אותנו. תמורת אהבה זו אנו "מוכנים" להשקיע מאמץ, מוטיבציה ורצון להצליח. תלמידים אלה לומדים בחופשת חנוכה ופסח מתוך שמחה רבה, שהרי הישגיהם, טוענים הם, הם פרי אהבתם של המנהל והמורים.

סיפרה מורה בכיתה ד' בבית ספר הישגי על תלמיד בכיתתה שהפריע נוראות למורים רבים. כאשר החלה היא בחינוך הכיתה, הפגינה יחס אוהד וחיובי לתלמיד. גם כשהפרעותיו היו מכוונות ומרושעות התייחסה היא אליו בחיבה. באחת ההפסקות ביקש התלמיד לשוחח עם מורתו והוא, בהתרגשות רבה, תיאר בפניה כי יחסה החם והאוהב אליו גם כשהוא מפריע חשוב לו מאוד. "את המורה היחידה מאז גן הילדים שאוהבת אותי. תמיד כשהפרעתי זכיתי לקיתונות של בוז, לעונשים ולגערות. גם אותך ניסיתי בדרכי שלי, את שהרעפת עליי אהבה במקום לכעוס גרמת לי שאף אני אוהב אותך". מזה זמן רב התלמיד השתפר, אינו מפריע כבעבר, כל עוד הוא זוכה לגמול נפלא - אהבה.

כשהייתי בבית חולים לילדים שניידר בפתח-תקווה הבחנתי במהלך השעות בסוגי אחיות: היו שהפגינו יחס רגיל בעומס העבודה הקשה בו הן נתונות, אחות אחת משכה תשומת לבי ביחסה החם והאוהד כלפי החולים וההורים השוהים עמם בבית החולים.
התבוננתי בפניהם של החולים שזכו ליחס החיובי, פניהם היו קורנות מאושר למרות מחלתם, השמחה והאופטימיות ליוו את מעשיהם ותגובותיהם.

פתאום אנוכי שומע אימא של ילד חולה הניגשת ל"אחות הטובה" ואומרת לה: "את יודעת, בגלל שאת אוהבת את הילדים, הם שמחים יותר ואני חושבת שבגלל אהבה זו הם גם יבריאו" ראו מה כוחה של אהבה.

ראו נא פניהם ותגובותיהם של ילדים. יש הבדל מהותי בין הגדלים בבתים בהם שוררת אהבה, לבין בתים בהם כועסים, צועקים. ילד הזוכה לאהבה בביתו, בסביבתו, בקרב הוריו, אחיו ומשפחתו, גדל איתן, זקוף-קומה וניכר בו הרצון ללמוד, להתמיד ואף לסייע לחבר.
ספרות רבה נכתבת על חשיבות האהבה בין בני אדם. אינני מתייחס במאמרי זה לחשיבות האהבה שבין אדם לאשתו, בין בעל לרעייתו, אלא רק לאהבת אדם, לאהבת הרע, החבר, הידיד.
אפשר לשנות עולם, ניתן לטפס על כל הר ולהעפיל על כל רכס גבוה שיהיה, ובלבד שתשרור אהבה בין אנשים. האוהב והנאהב מסוגלים להתגבר על כל מכשול שבדרך להשגת היעדים.

קבוצה האוהבת - תצליח במשימותיה באיכויות הגבוהות ביותר.
ביקרתי במפעל הייטק מצליח מאוד, ראיתי התייחסותו, נועם הליכותיו ומעורבותו של מנהל המחלקה בת כ-40 איש שרובם במקרה צעירים. הבחנתי באהבה השוררת בין ה"בוס" הצעיר לעובדיו. מתכון נפלא לניצחון. שיחותיי הרבות עם בחור זה מדגישות תמיד את חיבתו לזולת.
שהיתי זמן מה במדרשה מסוימת בדרום, קלטתי מייד כי בנות המדרשה מאושרות בלימודיהן ומוכנות לכל אתגר רוחני. תרומתן לקהילה בצד רצונן ללמוד תורה להגדילה ולהאדירה הייתה תוצאה ישירה של מדריכה ראשית ואהבתה לבנות.

צריך לגרום שבכל מוסד חינוכי, מגן הילדים דרך החינוך היסודי והתיכון ועד לאוניברסיטה או לישיבות הגבוהות, וכן בכל מפעל תעשייתי והייטק, שתהא אהבה שוררת בהם; מקום שאדם יחוש שסביבתו אוהדת, שהאנשים האופפים אותו והסובבים אותו אוהבים הם. אדם נאהב יחזיר אהבה. מעשים טובים אף קטנים שבהם יוצרים יחסי אהבה בין אנשים. משקה חם לשומר בלילה קודר וקר, הזמנת חיילים לארוחה חמה, ביקורי חולים, טלפון לחבר, שי צנוע לאדם, יחס הוגן בעת דיונים וויכוחים, הם סממנים קטנים של אהבה.
כדי להצליח בכל תפקיד ובכל משימה, כדי לגרום אושר לנו, למשפחתנו, לקהילתנו ולעמנו, כדי לבנות חברה בריאה - יש להרבות באהבה.
אתר זה שומר שבת
ברוכים הבאים לאתר שניים שהם אחד – אתר הכרויות לדתיים ומסורתיים. מחפשת בן זוג דתי? מחפש כלה דתיה? הכי כדאי להכיר בשניים שהם אחד - אתר היכרויות לדתיים ומסורתיים, מהמתקדמים והאמינים ביותר. אתרי הכרויות הפכו בשנים האחרונות לאמצעי פופולארי להיכרויות, על אחת כמה וכמה אתרי הכרויות לדתיים, כיוון שהם מספקים ברירה מהירה, עניינית ודיסקרטית לשידוכים אמיתיים המובילים לחתונה. נכון להיום, אתרי הכרויות לדתיים נחשבים כלי שימושי למציאת זיווג, מכיוון שהם מציעים מבחר גדול לצד חיפוש המתמקד בהכרויות לציבור הדתי והמסורתי בלבד. אם בעבר, היה נהוג להיעזר בשדכנים על מנת למצוא את השידוך הנכון, הרי שהיום, אתרי הכרויות לדתיים, לא רק מקצרים את ההליך, אלא גם הופכים אותו לאישי יותר, ולכן נחשבים לשיטה המודרנית והמוצלחת ביותר לשידוכים. שניים שהם אחד הוא אתר הכרויות לדתיים מהוותיקים והאיכותיים ברשת. בשניים שהם אחד, אתר המתמחה בהכרויות לדתיים ומסורתיים, רשומים היום אלפי דתיים ודתיות שמחפשים זוגיות בהתאמה הדדית, כאשר הקריטריונים לחיפוש, מאפשרים לכל אחד ואחת לבצע באתר ההיכרויות לדתיים, בחירה ממוקדת, איכותית ונעימה בהתאם לרמה הדתית, לתחומי העניין ולצרכים האישיים, וזאת במטרה למצוא את הנפש התאומה. אנו, בשניים שהם אחד, עמלים לשפר את האתר לנוחיותכם ובהתאם לדרישותיכם, על מנת לספק שירות אמין, מקצועי, דיסקרטי ויעיל. כאתר ותיק ומנוסה להיכרויות דתיים ומסורתיים, נשמח להיות החוט המשדך בין שתי נשמות יהודיות שמבקשות להקים בית כשר בישראל. נשמח אם תצטרפו למשפחה המיוחדת שלנו באתר ההכרויות המוביל לדתיים שניים שהם אחד.
© 2017 יותר מחברים בע"מ.