שניים שהם אחד הכרויות לדתיים

אתר ההכרויות המוביל והאיכותי לציבור הדתי

הרשמה חינם!

נישואין

הגיל המותר לנישואין על פי החוק הוא 17 שנים. חתן או כלה שטרם מלאו להם 17 שנים,
נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא.
רישום נישואין :
על בני זוג הבאים להירשם לנישואין , להופיע בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם בין שלושה חודשים ל- 45יום לפני מועד הנישואין .
רשם הנישואין ימלא את פרטי בני הזוג בתיק ה נישואין ויפנה את הכלה לרבנית, לשיחה ולקביעת תאריך ה נישואין .
על בני הזוג להביא לצורך רישום הנישואין :
1. תעודות זהות מעודכנות הכוללות ספח.
2. שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
3. בן זוג אשר לא נרשם בלשכת הנישואין במועצה הדתית בה נרשמו הוריו,ימציא תעודת נישואין או כתובה של הוריו.
4. תעודת לידה (נדרש בחלק מלשכות רישום הנישואין ).
5. במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין , עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין 
במועצה הדתית שבמקום מגוריו.
(לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום ה נישואין ).
* גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין.
* אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה.
* תייר או תיירת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מרבנות מוכרת במקום מגוריהם או מ
בית דין רבני בישראל.
* עולים מחו"ל יפנו ל
בית דין רבני במקום מגוריהם כדי לקבוע את כשרותם לנישואין .

אגרת רישום נישואין :
עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:
פתיחת תיק נישואין , פרסום בעתונות, כתובה וכמובן רב לעריכת החופה והקידושין.
גובה אגרת רישום הנישואין הוא 600 שקלים.
הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים:
1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט.
3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה.
4. במידה ואחד מבני הזוג עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
5.במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד. (באישור הלשכה לשירותים חברתיים)
 
עדים:
על כל אחד מבני הזוג להביא שני עדים יהודיים (גברים), שאינם קרובים לחתן ולכלה ואינם קרובים זה לזה, המכירים את בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל.
עדים המכירים את שני בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג העומדים להינשא הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.
 
 
תעודת רווקות:
במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין , עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין ב-במועצה הדתית שבמקום מגוריו (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין ).
על בן הזוג להביא לצורך קבלת תעודת רווקות:
1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.
2. שתי תמונות פספורט.
3. תעודת נישואין או כתובה של הוריו (פרט לבן זוג שהוריו נרשמו באותה לשכת נישואין ).
4. שני עדים יהודיים (גברים) המכירים את בן הזוג וביכולתם להעיד על רווקותו.
גובה אגרת הרווקות הוא 135 שקלים.
עורך החופה והקידושין:

הרב העורך את החופה והקידושין יהיה רב שאושר על ידי רשם הנישואין באותה עיר או רב עיר/שכונה במקום בו נערכים הנישואין .
הרב העורך את החופה והקידושין ידאג כי עותק מהכתובה יועבר תוך שלושה ימים מיום ה נישואין על ידו או ע"י בני הזוג למועצה הדתית אשר בה נרשמו ל נישואין 

תעודת נישואין : 

לצורך קבלת תעודת נישואין יופיעו בני הזוג המאושרים כשבועיים לאחר החתונה בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית אשר בה נרשמו ל נישואין ויקבלו את התעודות לידם. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות ברחבי הארץ ו/או למחלקת רבנות ברשות הארצית לשרותי הדת.